eBlokade
 [verzija 4.0.4]
Dobro došli!

Za korištenje servisa umetnite FINA e-karticu u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.


Ako niste korisnik servisa eBlokade, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.
Novost - Svi korisnici servisa eBlokade mogu bez naknade koristiti novu Fininu uslugu m-Blokade putem mFina mobilne aplikacije.
Instalacija aplikacije mFina moguća je putem Google Playa i App Storea.

Autorizacijski ključ
Da bi korisnik mogao koristiti aplikaciju m-Blokade, treba kreirati autorizacijski ključ putem opcije Autorizacijski ključ kroz servis eBlokade.